حقوقی

مهاجرت به استرالیا /- بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی و پیشبینی ماههای آینده/-توضیحاتی در مورد احتمال گرفتن ویزای ویزیتور برای فردی که پرونده ویزای همسری در حال بررسی دارد/-بعد از انجام تست سیتیزنشیپ تا گرفتن پاسپورت معمولا چقدر زمان میبرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /- بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی و پیشبینی ماههای آینده/-توضیحاتی در مورد احتمال گرفتن ویزای ویزیتور برای فردی که پرونده ویزای همسری در حال بررسی دارد/-بعد از انجام تست سیتیزنشیپ تا گرفتن پاسپورت معمولا چقدر زمان میبرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

08/03/2021  مهاجرت به استرالیا /- بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی و پیشبینی ماههای آینده/-توضیحاتی در مورد احتمال گرفتن ویزای ویزیتور برای فردی که پرونده ویزای همسری در حال بررسی دارد/-بعد از انجام تست سیتیزنشیپ تا گرفتن پاسپورت معمولا چقدر زمان میبرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی و پیشبینی ماههای آینده

-توضیحاتی در مورد احتمال گرفتن ویزای ویزیتور برای فردی که پرونده ویزای همسری در حال بررسی دارد-بعد از انجام تست سیتیزنشیپ تا گرفتن پاسپورت معمولا چقدر زمان میبرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/