اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 128/آیا می‌خواهید از ترس‌های مرضی(فوبیا) خود رهایی پیدا کنید؟ این قسمت از برنامه‌ی تریبون زنانه را حتما گوش کنید./گفتگو با خانم ژابیز عالم پور کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و دیپلم آموزش کودکان از استرالیا(Early childhood education) و فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی آ

تریبون زنانه قسمت 128/آیا می‌خواهید از ترس‌های مرضی(فوبیا) خود رهایی پیدا کنید؟ این قسمت از برنامه‌ی تریبون زنانه را حتما گوش کنید./گفتگو با خانم ژابیز عالم پور کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و دیپلم آموزش کودکان از استرالیا(Early childhood education) و فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی آ

25/12/1399  تریبون زنانه قسمت 128/آیا می‌خواهید از ترس‌های مرضی(فوبیا) خود رهایی پیدا کنید؟ این قسمت از برنامه‌ی تریبون زنانه را حتما گوش کنید./گفتگو با خانم ژابیز عالم پور کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و دیپلم آموزش کودکان از استرالیا(Early childhood education) و فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی آ


تریبون زنانه قسمت 128

آیا می‌خواهید از ترس‌های مرضی(فوبیا) خود رهایی پیدا کنید؟ این قسمت از برنامه‌ی تریبون زنانه را حتما گوش کنید.

گفتگو با خانم ژابیز عالم پور کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و دیپلم آموزش کودکان از استرالیا(Early childhood education) و فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری،مهندسی سیستم و بانکهای اطلاعاتی -دانشگاه ملبورن مهندسی سیستم و بانکهای اطلاعاتی -دانشگاه ملبورن

- افراد موثر و عامل افرادی هستند که با وجود اینکه شرایط محیطی و وضعیت خارجی با آنها همراه نیست و گاها" خودشان رنج عمیقی را تجربه می‌کنند ولی قدرت ایجاد تغییر و تاثیر گذاری بر اطرافیانشان را دارند. این افراد، افرادی هستند که ندای درونشان را می‌شنوند و شروع به الهام بخشیدن و خدمت رسانی به دیگران می‌کنند. 

فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری  مهندسی سیستم و بانکهای اطلاعاتی -دانشگاه ملبورن

فرشاد بدیعی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،مهندسی سیستم و بانکهای اطلاعاتی -دانشگاه ملبور، 

 

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane