حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-توضیحاتی در مورد لایحه جدید دولت که به اکثر دارندگان ویزاهای دایم و موقت اجازه استفاده از کلاس‌های زبان انگلیسی را می‌دهد/-چه مراحلی بعد از پرداخت هزینه آخر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام وجود دارد؟/-آیا فرد دیگری می‌تواند به نمایندگی از فرد درخواست کننده سیتیزنشیپ در مراسم سرمونی او شرکت کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-توضیحاتی در مورد لایحه جدید دولت که به اکثر دارندگان ویزاهای دایم و موقت اجازه استفاده از کلاس‌های زبان انگلیسی را می‌دهد/-چه مراحلی بعد از پرداخت هزینه آخر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام وجود دارد؟/-آیا فرد دیگری می‌تواند به نمایندگی از فرد درخواست کننده سیتیزنشیپ در مراسم سرمونی او شرکت کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

22/03/2021  مهاجرت به استرالیا /-توضیحاتی در مورد لایحه جدید دولت که به اکثر دارندگان ویزاهای دایم و موقت اجازه استفاده از کلاس‌های زبان انگلیسی را می‌دهد/-چه مراحلی بعد از پرداخت هزینه آخر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام وجود دارد؟/-آیا فرد دیگری می‌تواند به نمایندگی از فرد درخواست کننده سیتیزنشیپ در مراسم سرمونی او شرکت کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-توضیحاتی در مورد لایحه جدید دولت که به اکثر دارندگان ویزاهای دایم و موقت اجازه استفاده از کلاس‌های زبان انگلیسی را می‌دهد

-چه مراحلی بعد از پرداخت هزینه آخر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام وجود دارد؟

-آیا فرد دیگری می‌تواند به نمایندگی از فرد درخواست کننده سیتیزنشیپ در مراسم سرمونی او شرکت کند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/