حقوقی

فرزندان کسی که اخیرا سیتیزن استرالیا شده، می‌توانند برای سیتیزنی استرالیا مستقیماً اقدام کنند؟/-آیا در حال حاضر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام بررسی می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

فرزندان کسی که اخیرا سیتیزن استرالیا شده، می‌توانند برای سیتیزنی استرالیا مستقیماً اقدام کنند؟/-آیا در حال حاضر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام بررسی می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

05/04/2021  فرزندان کسی که اخیرا سیتیزن استرالیا شده، می‌توانند برای سیتیزنی استرالیا مستقیماً اقدام کنند؟/-آیا در حال حاضر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام بررسی می‌شود؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-توضیحات کامل در مورد عواقب رد شدن درخواست ویزا و محدودیت های احتمالی بعد از رد شدن

-آیا فرزندان کسی که اخیرا سیتیزن استرالیا شده، می‌توانند برای سیتیزنی استرالیا مستقیماً اقدام کنند؟

-آیا در حال حاضر ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام بررسی می‌شود؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/