اجتماعی

خودشناسی چیست و به معنی انجام چه کاری است؟ / گفتگو با آقای محمد ارمیان،برگزار کننده کلاس های خودشناسی در ملبورن و استرلیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

خودشناسی چیست و به معنی انجام چه کاری است؟ / گفتگو با آقای محمد ارمیان،برگزار کننده کلاس های خودشناسی در ملبورن و استرلیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

06/04/2021  خودشناسی چیست و به معنی انجام چه کاری است؟ / گفتگو با آقای محمد ارمیان،برگزار کننده کلاس های خودشناسی در ملبورن و استرلیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده


خودشناسی چیست و به معنی انجام چه کاری است؟

گفتگو با آقای محمد ارمیان،برگزار کننده کلاس های خودشناسی در ملبورن و استرلیا

رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

شاید کلمه خودشناسی را زیاد شنیده باشید. مخصوصا در چند سال اخیر اهمیت خودشناسی و آموزش های این حیطه گسترش و رشد خوبی داشته است اما ممکن است هنوز برای خیلی از ما این سوال وجود داشته باشد که خودشناسی به معنی انجام چه کاری است؟ معنی خودشناسی چیست؟ و آیا ما خودمان را نمی شناسیم که احتیاج به خودشناسی داشته باشیم؟

درهمین خصوص از آقای محمد ارمیان، نویسنده دوکتابِ اوج سخن (توهمان هستی که می اندیشی) وحقیقت عشق ، همچنین برگزارکننده کلاس های خودشناسی در ملبورن و استرلیا دعوت کردیم.

 

نظرات طرح شده در این گفتگو، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو نشاط نیست.