اجتماعی

ایستگاه خبر (40) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکنند

ایستگاه خبر (40) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکنند

17/01/1400  ایستگاه خبر (40) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکنند


ایستگاه خبر (40)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکنند

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki