کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "سالمندان" / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "سالمندان" / برنامه ای از رادیو نشاط  استرالیا

07/04/2021  داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "سالمندان" / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا


داستان های کوتاه و آموزنده

نمایشنامه "سالمندان"  برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

نویسنده: نگار ستوده

صداپیشگان: رضا سمامی،ناهید امامی،مهشید باب زرتابی

کارگردان رادیویی: رضا سمامی