کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ارغوان / گوینده : محمودلواسانی / شعر : هوشنگ ابتهاج/ تقدیم به دوستانی که در سال گذشته عزیزی سفر کرده دارند و در این بهار مانده به یادگار یک قاب عکس و یک دنیا خاطره

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ارغوان / گوینده : محمودلواسانی / شعر : هوشنگ ابتهاج/ تقدیم به دوستانی که در سال گذشته عزیزی سفر کرده دارند و در این بهار مانده به یادگار یک قاب عکس و یک دنیا خاطره

11/04/2021  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ارغوان / گوینده : محمودلواسانی / شعر : هوشنگ ابتهاج/ تقدیم به دوستانی که در سال گذشته عزیزی سفر کرده دارند و در این بهار مانده به یادگار یک قاب عکس و یک دنیا خاطره


دکلمه های کوتاه و دلنشین

ارغوان

گوینده : محمود لواسانی

شعر : هوشنگ ابتهاج

تقدیم به دوستانی که در سال گذشته عزیزی سفر کرده دارند و در این بهار مانده به یادگار یک قاب عکس و یک دنیا خاطره

--------------

توجه...علاقمندان می توانند دکلمه و یا اشعار خود را پس از ضبط همراه با موزیک جهت پخش از طریق ایمیل و یا کانال تلگرام به رادیو نشاط استرالیا ارسال نمایند.

ایمیل
[email protected]