حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-آیا فرزند از رابطهٔ قبلی فردی که ویزای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی دارد، می‌تواند توسط همسر یا پارتنر کنونی فرد که سیتیزن یا پرمننت هست اسپانسر شود؟/-آیا در صورت تغییر درخواست ویزای والدین از نوع معمولی به contributory مدت زمانی که فرد در انتظار بوده، از بین می‌رود؟/-توضیحاتی در مورد تاثیر کمپین Ofshore Dream Matters و کمپین های اینچنینی برای صدور و دادن اجازه ورود برای افرادی که در حال حاضر منتظر ورود به استرالیا هستند./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-آیا فرزند از رابطهٔ قبلی فردی که ویزای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی دارد، می‌تواند توسط همسر یا پارتنر کنونی فرد که سیتیزن یا پرمننت هست اسپانسر شود؟/-آیا در صورت تغییر درخواست ویزای والدین از نوع معمولی به contributory مدت زمانی که فرد در انتظار بوده، از بین می‌رود؟/-توضیحاتی در مورد تاثیر کمپین Ofshore Dream Matters و کمپین های اینچنینی برای صدور و دادن اجازه ورود برای افرادی که در حال حاضر منتظر ورود به استرالیا هستند./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

19/04/2021  مهاجرت به استرالیا /-آیا فرزند از رابطهٔ قبلی فردی که ویزای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی دارد، می‌تواند توسط همسر یا پارتنر کنونی فرد که سیتیزن یا پرمننت هست اسپانسر شود؟/-آیا در صورت تغییر درخواست ویزای والدین از نوع معمولی به contributory مدت زمانی که فرد در انتظار بوده، از بین می‌رود؟/-توضیحاتی در مورد تاثیر کمپین Ofshore Dream Matters و کمپین های اینچنینی برای صدور و دادن اجازه ورود برای افرادی که در حال حاضر منتظر ورود به استرالیا هستند./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-آیا فرزند از رابطهٔ قبلی فردی که ویزای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی دارد، می‌تواند توسط همسر یا پارتنر کنونی فرد که سیتیزن یا پرمننت هست اسپانسر شود؟

-آیا در صورت تغییر درخواست ویزای والدین از نوع معمولی به contributory مدت زمانی که فرد در انتظار بوده، از بین می‌رود؟

-توضیحاتی در مورد تاثیر کمپین Ofshore Dream Matters و کمپین های اینچنینی برای صدور و دادن اجازه ورود برای افرادی که در حال حاضر منتظر ورود به استرالیا هستند.

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/