کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "روح" / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "روح" / برنامه ای از رادیو نشاط  استرالیا

25/04/2021  داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "روح" / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا


داستان های کوتاه و آموزنده/نمایشنامه "روح"

 برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

نویسنده: نگار ستوده

صداپیشگان: رضا سمامی،ناهید امامی،آزاده ارژنگی

کارگردان رادیویی: رضا سمامی