حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-محدودیت‌های جدید سفر برای تمام افرادی که از هند قصد سفر به استرالیا دارند (حتی اگه سیتیزن استرالیا باشند)/-آیا امکان درخواست تغییر محل برگزاری سرمونی سیتیزنشیپ هست؟/-آیا اقدام به ویزای ویزیتوری برای کسی که درخواست ویزای همسری داده مشکل ایجاد می‌کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-محدودیت‌های جدید سفر برای تمام افرادی که از هند قصد سفر به استرالیا دارند (حتی اگه سیتیزن استرالیا باشند)/-آیا امکان درخواست تغییر محل برگزاری سرمونی سیتیزنشیپ هست؟/-آیا اقدام به ویزای ویزیتوری برای کسی که درخواست ویزای همسری داده مشکل ایجاد می‌کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

03/05/2021  مهاجرت به استرالیا /-محدودیت‌های جدید سفر برای تمام افرادی که از هند قصد سفر به استرالیا دارند (حتی اگه سیتیزن استرالیا باشند)/-آیا امکان درخواست تغییر محل برگزاری سرمونی سیتیزنشیپ هست؟/-آیا اقدام به ویزای ویزیتوری برای کسی که درخواست ویزای همسری داده مشکل ایجاد می‌کند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


 

مهاجرت به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی از موسسه
AUSTRALIAN MIGRATION NETWORK

موضوع برنامه:
-محدودیت‌های جدید سفر برای تمام افرادی که از هند قصد سفر به استرالیا دارند (حتی اگه سیتیزن استرالیا باشند)

-آیا امکان درخواست تغییر محل برگزاری سرمونی سیتیزنشیپ هست؟

-آیا اقدام به ویزای ویزیتوری برای کسی که درخواست ویزای همسری داده مشکل ایجاد می‌کند؟

-پاسخ به سوالات

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/