ورزش

 زندگی یک دختر جوان ایرانی در تاسمانی استرالیا، پیشرفت او از یک غیر شناگر به یک مربی شنا و غواصی موفق /گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با خانم نادیا عزیز آبادی

 زندگی یک دختر جوان ایرانی در تاسمانی استرالیا، پیشرفت او از یک غیر شناگر به یک مربی شنا و غواصی موفق /گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با خانم نادیا عزیز آبادی

21/05/2021   زندگی یک دختر جوان ایرانی در تاسمانی استرالیا، پیشرفت او از یک غیر شناگر به یک مربی شنا و غواصی موفق /گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با خانم نادیا عزیز آبادی


 زندگی یک دختر جوان ایرانی در تاسمانی استرالیا، پیشرفت او از یک غیر شناگر به یک مربی شنا و غواصی موفق

گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با خانم نادیا عزیز آبادی

نادیا پس از ورود به استرالیا اقدام به یادگیری شنا نمود و پس از چند سال موفق شد مهارت های آموزش شنا و غواصی را به طور حرفه ای کسب کند.

در سال ۲۰۱۷ برنامه ای را برای آموزش شنا “از صفر تا قهرمان”( From Zero to Hero) ویژه مهاجرها و پناهندگان اختصاص داد.

نادیا میگوید: “مهارت شنا را لازمه استرالیا می دانم که دور تا دورش را آب فراگرفته. 

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده