حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد اینکه در چه مواردی سوابق ویزای فرد تاثیر منفی در درخواست سیتیزنشیپ او دارد. /-آیا برای گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی، انجام ارزیابی مدرک اجباری هست؟/-تغییر مکان بررسی ویزاهای پارتنر برای ایرانیان به سفارت استرالیا در صربستان/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد اینکه در چه مواردی سوابق ویزای فرد تاثیر منفی در درخواست سیتیزنشیپ او دارد. /-آیا برای گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی، انجام ارزیابی مدرک اجباری هست؟/-تغییر مکان بررسی ویزاهای پارتنر برای ایرانیان به سفارت استرالیا در صربستان/-پاسخ به سوالات

24/05/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد اینکه در چه مواردی سوابق ویزای فرد تاثیر منفی در درخواست سیتیزنشیپ او دارد. /-آیا برای گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی، انجام ارزیابی مدرک اجباری هست؟/-تغییر مکان بررسی ویزاهای پارتنر برای ایرانیان به سفارت استرالیا در صربستان/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد اینکه در چه مواردی سوابق ویزای فرد تاثیر منفی در درخواست سیتیزنشیپ او دارد.

-آیا برای گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی، انجام ارزیابی مدرک اجباری هست؟

-تغییر مکان بررسی ویزاهای پارتنر برای ایرانیان به سفارت استرالیا در صربستان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/