کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ تو همانی که دلم لک زده لبخندش را/شعر از کاظم بهمنی...باصدای فرهاد

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ تو همانی که دلم لک زده لبخندش را/شعر از کاظم بهمنی...باصدای فرهاد

30/05/2021  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ تو همانی که دلم لک زده لبخندش را/شعر از کاظم بهمنی...باصدای فرهاد


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ تو همانی که دلم لک زده لبخندش را/شعر از کاظم بهمنی...باصدای فرهاد