حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه ایالت ویکتوریا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-احتمال توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان ۱۵۰ نفر از پناهجویان ساکن در نارو و مانوس/-آیا خرید ملک توسط دارندگان ویزای بیزینسی بعنوان بخشی از سرمایه‌گذاری آنان محسوب می‌شود؟/-آیا طلاق در حین پروسه بررسی پرونده بر متقاضی اصلی تاثیر گذار است؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه ایالت ویکتوریا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-احتمال توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان ۱۵۰ نفر از پناهجویان ساکن در نارو و مانوس/-آیا خرید ملک توسط دارندگان ویزای بیزینسی بعنوان بخشی از سرمایه‌گذاری آنان محسوب می‌شود؟/-آیا طلاق در حین پروسه بررسی پرونده بر متقاضی اصلی تاثیر گذار است؟/-پاسخ به سوالات

02/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه ایالت ویکتوریا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-احتمال توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان ۱۵۰ نفر از پناهجویان ساکن در نارو و مانوس/-آیا خرید ملک توسط دارندگان ویزای بیزینسی بعنوان بخشی از سرمایه‌گذاری آنان محسوب می‌شود؟/-آیا طلاق در حین پروسه بررسی پرونده بر متقاضی اصلی تاثیر گذار است؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعیه ایالت ویکتوریا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸

-احتمال توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان ۱۵۰ نفر از پناهجویان ساکن در نارو و مانوس

-آیا خرید ملک توسط دارندگان ویزای بیزینسی بعنوان بخشی از سرمایه‌گذاری آنان محسوب می‌شود؟

-آیا طلاق در حین پروسه بررسی پرونده بر متقاضی اصلی تاثیر گذار است؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/