اجتماعی

تریبون زنانه 136/ موضوع گفتگو: « جایگاه زن در تأتر و سینمای مستقل»/گفتگو با خانم فائزه علوی،فوق‌لیسانس رشته‌ی تأتر عروسکی از دانشگاه هنر تهران از استرالیا-ملبورن/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 136/ موضوع گفتگو: « جایگاه زن در تأتر و سینمای مستقل»/گفتگو با خانم فائزه علوی،فوق‌لیسانس رشته‌ی تأتر عروسکی از دانشگاه هنر تهران از استرالیا-ملبورن/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

08/06/2021  تریبون زنانه 136/ موضوع گفتگو: « جایگاه زن در تأتر و سینمای مستقل»/گفتگو با خانم فائزه علوی،فوق‌لیسانس رشته‌ی تأتر عروسکی از دانشگاه هنر تهران از استرالیا-ملبورن/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


  تریبون زنانه 136

موضوع گفتگو: « جایگاه زن در تأتر و سینمای مستقل»

گفتگو با خانم فائزه علوی،فوق‌لیسانس رشته‌ی تأتر عروسکی از دانشگاه هنر تهران از استرالیا-

رادیو نشاط..ناهید امامی 

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای رایان میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/