حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/شرایط لازم برای وابستگی فرزندان در ویزاهای بیزینسی/آیا ریجکت شدن ویزاهای توریستی بر روی ویزاهای بیزینسی و مهارتی تاثیرگذار است؟/آیا بعد از صدور دعوتنامه توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزای ۱۹۰ می‌توان بمدت شش ماه به خارج از کشور رفت؟/اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای والدین/پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/شرایط لازم برای وابستگی فرزندان در ویزاهای بیزینسی/آیا ریجکت شدن ویزاهای توریستی بر روی ویزاهای بیزینسی و مهارتی تاثیرگذار است؟/آیا بعد از صدور دعوتنامه توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزای ۱۹۰ می‌توان بمدت شش ماه به خارج از کشور رفت؟/اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای والدین/پاسخ به سوالات

11/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/شرایط لازم برای وابستگی فرزندان در ویزاهای بیزینسی/آیا ریجکت شدن ویزاهای توریستی بر روی ویزاهای بیزینسی و مهارتی تاثیرگذار است؟/آیا بعد از صدور دعوتنامه توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزای ۱۹۰ می‌توان بمدت شش ماه به خارج از کشور رفت؟/اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای والدین/پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

شرایط لازم برای وابستگی فرزندان در ویزاهای بیزینسی

آیا ریجکت شدن ویزاهای توریستی بر روی ویزاهای بیزینسی و مهارتی تاثیرگذار است؟

آیا بعد از صدور دعوتنامه توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزای ۱۹۰ می‌توان بمدت شش ماه به خارج از کشور رفت؟

اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای والدین

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/