حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برنامه‌ی ایالت نیوسالت‌ولز برای اجازه‌ی ورود و اسکان دانشجویان به استرالیا /-صدور ویزاهای پارتنری برای افشورها و آنشورها /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس می‌توانند ویزای اکستنشن بگیرند؟/-توضیحاتی در مورد مرکز بررسی ویزاهای پارتنر/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برنامه‌ی ایالت نیوسالت‌ولز برای اجازه‌ی ورود و اسکان دانشجویان به استرالیا /-صدور ویزاهای پارتنری برای افشورها و آنشورها /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس می‌توانند ویزای اکستنشن بگیرند؟/-توضیحاتی در مورد مرکز بررسی ویزاهای پارتنر/-پاسخ به سوالات

17/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برنامه‌ی ایالت نیوسالت‌ولز برای اجازه‌ی ورود و اسکان دانشجویان به استرالیا /-صدور ویزاهای پارتنری برای افشورها و آنشورها /-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس می‌توانند ویزای اکستنشن بگیرند؟/-توضیحاتی در مورد مرکز بررسی ویزاهای پارتنر/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-برنامه‌ی ایالت نیوسالت‌ولز برای اجازه‌ی ورود و اسکان دانشجویان به استرالیا

-صدور ویزاهای پارتنری برای افشورها و آنشورها

-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس می‌توانند ویزای اکستنشن بگیرند؟

-توضیحاتی در مورد مرکز بررسی ویزاهای پارتنر

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/