حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا برای تبدیل ویزاهای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ به همسری سابکلاس ۳۰۹، هزینه جدید باید پرداخت گردد؟/-آیا اجازه سفر برای کمک به کسانی که باردار هستند صادر می‌گردد؟/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای والدین سابکلاس ۱۷۳ و ۱۴۳-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا برای تبدیل ویزاهای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ به همسری سابکلاس ۳۰۹، هزینه جدید باید پرداخت گردد؟/-آیا اجازه سفر برای کمک به کسانی که باردار هستند صادر می‌گردد؟/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های  ویزاهای والدین سابکلاس ۱۷۳ و ۱۴۳-پاسخ به سوالات

21/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا برای تبدیل ویزاهای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ به همسری سابکلاس ۳۰۹، هزینه جدید باید پرداخت گردد؟/-آیا اجازه سفر برای کمک به کسانی که باردار هستند صادر می‌گردد؟/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای والدین سابکلاس ۱۷۳ و ۱۴۳-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-آیا برای تبدیل ویزاهای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ به همسری سابکلاس ۳۰۹، هزینه جدید باید پرداخت گردد؟

-آیا اجازه سفر برای کمک به کسانی که باردار هستند صادر می‌گردد؟

-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای والدین سابکلاس ۱۷۳ و ۱۴۳-

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/