حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اضافه شدن ۲۲ رشته‌ی جدید به لیست اولویت ویزاهای کاری اداره‌ی مهاجرت /-سقف پذیرش ویزاهای مختلف در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-صدور ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی/- ارزیابی مدرک دکتری لازم است؟ اطلاعاتی در مورد استخدام کارمند برای ویزاهای بیزینسی-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اضافه شدن ۲۲ رشته‌ی جدید به لیست اولویت ویزاهای کاری اداره‌ی مهاجرت /-سقف پذیرش ویزاهای مختلف در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-صدور ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی/- ارزیابی مدرک دکتری لازم است؟ اطلاعاتی در مورد استخدام کارمند برای ویزاهای بیزینسی-پاسخ به سوالات

24/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اضافه شدن ۲۲ رشته‌ی جدید به لیست اولویت ویزاهای کاری اداره‌ی مهاجرت /-سقف پذیرش ویزاهای مختلف در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-صدور ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی/- ارزیابی مدرک دکتری لازم است؟ اطلاعاتی در مورد استخدام کارمند برای ویزاهای بیزینسی-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اضافه شدن ۲۲ رشته‌ی جدید به لیست اولویت ویزاهای کاری اداره‌ی مهاجرت

-سقف پذیرش ویزاهای مختلف در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

-صدور ویزاهای مهارتی ۱۹۰

-آیا برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی ارزیابی مدرک دکتری لازم است؟

-اطلاعاتی در مورد استخدام کارمند برای ویزاهای بیزینسی

 -پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/