اجتماعی

تریبون زنانه 139/ آلتمتریکس چیست؟/ این برنامه به علاقمندان به دنیای فن‌آوری و علوم تقدیم می‌شود/گفتگو با خانم فیروزه دوخانی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 139/ آلتمتریکس چیست؟/ این برنامه به علاقمندان به دنیای فن‌آوری و علوم تقدیم می‌شود/گفتگو با خانم فیروزه دوخانی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

28/06/2021  تریبون زنانه 139/ آلتمتریکس چیست؟/ این برنامه به علاقمندان به دنیای فن‌آوری و علوم تقدیم می‌شود/گفتگو با خانم فیروزه دوخانی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 139

آلتمتریکس چیست؟/ این برنامه به علاقمندان به دنیای فن‌آوری و علوم تقدیم می‌شود

گفتگو با خانم فیروزه دوخانی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران-تهران

چند سالی است که شاخص‌های جایگزینی برای سنجش و ارزیابی مقالات معرفی شده‌اند بنام «آلتمتریکس» که در فارسی به آن «دگر سنجی» گفته می‌شود.

فیروزه دوخانی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران، پژوهشگر حوزه علم سنجی در زمینه آلتمتریکس، داور چندین نشریه داخلی و خارجی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات ِکتابخانه ملی ایران.

رادیو نشاط..ناهید امامی 

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای رایان میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/