حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -شروع سال مالی جدید و اخبار مهاجرتی مرتبط -اعلام تغییرات جدید برای ویزاهای بیزینسی -اعلام شروع پذیرش ویزاهای مهارتی توسط ایالت ویکتوریا -آیا کسی که سیتی‌زن‌شیپ ایران و کانادا را دارد می‌تواند سیتی‌زن‌شیپ استرالیا را هم بگیرد؟ -اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای والدین -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  -شروع سال مالی جدید و اخبار مهاجرتی مرتبط  -اعلام تغییرات جدید برای ویزاهای بیزینسی  -اعلام شروع پذیرش ویزاهای مهارتی توسط ایالت ویکتوریا  -آیا کسی که سیتی‌زن‌شیپ ایران و کانادا را دارد می‌تواند سیتی‌زن‌شیپ استرالیا را هم بگیرد؟  -اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای والدین  -پاسخ به سوالات

01/07/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -شروع سال مالی جدید و اخبار مهاجرتی مرتبط -اعلام تغییرات جدید برای ویزاهای بیزینسی -اعلام شروع پذیرش ویزاهای مهارتی توسط ایالت ویکتوریا -آیا کسی که سیتی‌زن‌شیپ ایران و کانادا را دارد می‌تواند سیتی‌زن‌شیپ استرالیا را هم بگیرد؟ -اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای والدین -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-شروع سال مالی جدید و اخبار مهاجرتی مرتبط

-اعلام تغییرات جدید برای ویزاهای بیزینسی

-اعلام شروع پذیرش ویزاهای مهارتی توسط ایالت ویکتوریا

-آیا کسی که سیتی‌زن‌شیپ ایران و کانادا را دارد می‌تواند سیتی‌زن‌شیپ استرالیا را هم بگیرد؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای والدین

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/