حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-ظرفیت پذیرش ویزاهای اسکیل در ایالت‌های مختلف برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-روش جدید کنبرا تحت عنوان small business pathways برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ /-شروع پذیرش ایالت‌های ویکتوریا و وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی /-آیا برای اقدام مجدد برای ویزای ۱۸۸ بیزینسی فرد ساکن در استرالیا شرط سنی وجود دارد؟-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /-ظرفیت پذیرش ویزاهای اسکیل در ایالت‌های مختلف برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-روش جدید کنبرا تحت عنوان small business pathways برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ /-شروع پذیرش ایالت‌های ویکتوریا و وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی /-آیا برای اقدام مجدد برای ویزای ۱۸۸ بیزینسی فرد ساکن در استرالیا شرط سنی وجود دارد؟-پاسخ به سوالات

08/07/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-ظرفیت پذیرش ویزاهای اسکیل در ایالت‌های مختلف برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /-روش جدید کنبرا تحت عنوان small business pathways برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ /-شروع پذیرش ایالت‌های ویکتوریا و وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی /-آیا برای اقدام مجدد برای ویزای ۱۸۸ بیزینسی فرد ساکن در استرالیا شرط سنی وجود دارد؟-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-ظرفیت پذیرش ویزاهای اسکیل در ایالت‌های مختلف برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 

-روش جدید کنبرا تحت عنوان small business pathways برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱

-شروع پذیرش ایالت‌های ویکتوریا و وسترن استرالیا برای ویزاهای مهارتی

-آیا برای اقدام مجدد برای ویزای ۱۸۸ بیزینسی فرد ساکن در استرالیا شرط سنی وجود دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/