حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اعلام اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی برای پذیرش متقاضیان ویزاهای مهارتی از ۲۰ جولای/-احتمال پذیرش افراد آف‌شور توسط استرالیای جنوبی در رشته‌های فنی/-محدودیت ورود افراد دارای ویزای بشردوستانه/-آیا فرزند ۲۱ ساله‌ی خود را می‌توانم در پرونده ویزای بیزینسی ۱۸۸ بیاورم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /-اعلام اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی برای پذیرش متقاضیان ویزاهای مهارتی از ۲۰ جولای/-احتمال پذیرش افراد آف‌شور توسط استرالیای جنوبی در رشته‌های فنی/-محدودیت ورود افراد دارای ویزای بشردوستانه/-آیا فرزند ۲۱ ساله‌ی خود را می‌توانم در پرونده ویزای بیزینسی ۱۸۸ بیاورم؟/-پاسخ به سوالات

15/07/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اعلام اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی برای پذیرش متقاضیان ویزاهای مهارتی از ۲۰ جولای/-احتمال پذیرش افراد آف‌شور توسط استرالیای جنوبی در رشته‌های فنی/-محدودیت ورود افراد دارای ویزای بشردوستانه/-آیا فرزند ۲۱ ساله‌ی خود را می‌توانم در پرونده ویزای بیزینسی ۱۸۸ بیاورم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-اعلام اطلاعیه ایالت استرالیای جنوبی برای پذیرش متقاضیان ویزاهای مهارتی از ۲۰ جولای

-احتمال پذیرش افراد آف‌شور توسط استرالیای جنوبی در رشته‌های فنی

-محدودیت ورود افراد دارای ویزای بشردوستانه

-آیا فرزند ۲۱ ساله‌ی خود را می‌توانم در پرونده ویزای بیزینسی ۱۸۸ بیاورم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/