فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ابراهیم گلستان/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ابراهیم گلستان/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

16/07/2021  زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ابراهیم گلستان/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی


زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ابراهیم گلستان

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا : #سجادسعدی ، #مرضیه_نریمیسا

اسپانسر برنامه: #صرافی_ایزی_مانی

صرافی ایزی مانی پیشگام و متخصص در ارایه خدمات ارزهای دیجیتال دارای مجوزهای رسمی از دولت استرالیا.
جهت انجام حواله های بین اامللی ارز دیجیتال و سرمایه گذاری از طریق وبسایت:
http://www.ezmoneyex.com.au/
یا شماره تلفن
 1800955750

ابراهيم گلستان بعنوان يک نويسنده و رمان نويس، تاثير ملموس و مشخصي بر نسل نويسندگان پس از خود گذاشته است. نوع نثر موزون، آهنگين، شاعرانه و متشخص او که از سويي تحت تاثير نثر زيبا و آهنگين گلستان سعديست و از سوي ديگر متاثر از نويسندگان آمريکايي همدوره او همچون همينگوي است.