حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-هشدار در رابطه با جدی نگرفتن نقض قوانین امنیت عمومی مربوط به کوئید ۱۹/-آیا فردی که دارای ویزای دانشجویی هست با خرید بیزینس می‌تواند تقاضای ویزای بیزینسی بدهد؟/-آیا می‌توان در حین بررسی پرونده‌ی اسکیل ویزا ازدواج کرد؟/-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس دیپورت خواهند شد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /-هشدار در رابطه با جدی نگرفتن نقض قوانین امنیت عمومی مربوط به کوئید ۱۹/-آیا فردی که دارای ویزای دانشجویی هست با خرید بیزینس می‌تواند تقاضای ویزای بیزینسی بدهد؟/-آیا می‌توان در حین بررسی پرونده‌ی اسکیل ویزا ازدواج کرد؟/-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس دیپورت خواهند شد؟/-پاسخ به سوالات

21/07/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-هشدار در رابطه با جدی نگرفتن نقض قوانین امنیت عمومی مربوط به کوئید ۱۹/-آیا فردی که دارای ویزای دانشجویی هست با خرید بیزینس می‌تواند تقاضای ویزای بیزینسی بدهد؟/-آیا می‌توان در حین بررسی پرونده‌ی اسکیل ویزا ازدواج کرد؟/-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس دیپورت خواهند شد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-هشدار در رابطه با جدی نگرفتن نقض قوانین امنیت عمومی مربوط به کووید ۱۹

-آیا فردی که دارای ویزای دانشجویی هست با خرید بیزینس می‌تواند تقاضای ویزای بیزینسی بدهد؟

-آیا می‌توان در حین بررسی پرونده‌ی اسکیل ویزا ازدواج کرد؟

-آیا دارندگان ویزاهای بیزینسی در صورت عدم راه‌اندازی بیزینس دیپورت خواهند شد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/