حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اعلام لیست رشته‌ها و شرایط ایالت نیوسات‌ولز برای ویزاهای اسکیل ۱۹۰ و ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر ویزاهای پناهندگی/-آیا می‌توان به لیست افرادی که در بازداشتگاه‌های نارو یا مانوس بوده‌اند دسترسی پیدا کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اعلام لیست رشته‌ها و شرایط ایالت نیوسات‌ولز برای ویزاهای اسکیل ۱۹۰ و ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر ویزاهای پناهندگی/-آیا می‌توان به لیست افرادی که در بازداشتگاه‌های نارو یا مانوس بوده‌اند دسترسی پیدا کرد؟/-پاسخ به سوالات

02/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اعلام لیست رشته‌ها و شرایط ایالت نیوسات‌ولز برای ویزاهای اسکیل ۱۹۰ و ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر ویزاهای پناهندگی/-آیا می‌توان به لیست افرادی که در بازداشتگاه‌های نارو یا مانوس بوده‌اند دسترسی پیدا کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-اعلام لیست رشته‌ها و شرایط ایالت نیوسات‌ولز برای ویزاهای اسکیل ۱۹۰ و ۴۹۱

-اطلاعاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر ویزاهای پناهندگی

-آیا می‌توان به لیست افرادی که در بازداشتگاه‌های نارو یا مانوس بوده‌اند دسترسی پیدا کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa