حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /اطلاعیه ایالت نیوساوت‌ولز در مورد ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-بررسی وضعیت کوئید ۱۹ و واکسیناسیون و تاثیر آن بر باز شدن مرزها/-آیا اگر فردی ویزای ۴۹۱ از ایالتی بگیرد می‌تواند به ایالت دیگر نقل مکان کند؟/-بررسی وضعیت سرعت صدور ویزاهای پارتنر-/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /اطلاعیه ایالت نیوساوت‌ولز در مورد ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-بررسی وضعیت کوئید ۱۹ و واکسیناسیون و تاثیر آن بر باز شدن مرزها/-آیا اگر فردی ویزای ۴۹۱ از ایالتی بگیرد می‌تواند به ایالت دیگر نقل مکان کند؟/-بررسی وضعیت سرعت صدور ویزاهای پارتنر-/-پاسخ به سوالات

04/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /اطلاعیه ایالت نیوساوت‌ولز در مورد ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-بررسی وضعیت کوئید ۱۹ و واکسیناسیون و تاثیر آن بر باز شدن مرزها/-آیا اگر فردی ویزای ۴۹۱ از ایالتی بگیرد می‌تواند به ایالت دیگر نقل مکان کند؟/-بررسی وضعیت سرعت صدور ویزاهای پارتنر-/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

اطلاعیه ایالت نیوساوت‌ولز در مورد ویزاهای مهارتی ۴۹۱

-بررسی وضعیت کوئید ۱۹ و واکسیناسیون و تاثیر آن بر باز شدن مرزها

-آیا اگر فردی ویزای ۴۹۱ از ایالتی بگیرد می‌تواند به ایالت دیگر نقل مکان کند؟

-بررسی وضعیت سرعت صدور ویزاهای پارتنر

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/