حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی نتایج رسمی دعتونامه‌های راند جولای ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی برای شهروندان استرالیایی که در افغانستان هستند و نیاز به خدمات کنسولی دارند یا برای ویزاهای افراد خانوادشون اقدام کردند. /-توضیحاتی در مورد ویزاهای پارتنر افرادی که همدیگر را از نزدیک ندیده‌اند و قصد ازدواج از راه دور دارند./-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی نتایج رسمی دعتونامه‌های راند جولای ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی برای شهروندان استرالیایی که در افغانستان هستند و نیاز به خدمات کنسولی دارند یا برای ویزاهای افراد خانوادشون اقدام کردند. /-توضیحاتی در مورد ویزاهای پارتنر افرادی که همدیگر را از نزدیک ندیده‌اند و قصد ازدواج از راه دور دارند./-پاسخ به سوالات

15/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی نتایج رسمی دعتونامه‌های راند جولای ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی برای شهروندان استرالیایی که در افغانستان هستند و نیاز به خدمات کنسولی دارند یا برای ویزاهای افراد خانوادشون اقدام کردند. /-توضیحاتی در مورد ویزاهای پارتنر افرادی که همدیگر را از نزدیک ندیده‌اند و قصد ازدواج از راه دور دارند./-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-بررسی نتایج رسمی دعتونامه‌های راند جولای ویزاهای مهارتی

-توضیحاتی برای شهروندان استرالیایی که در افغانستان هستند و نیاز به خدمات کنسولی دارند یا برای ویزاهای افراد خانوادشون اقدام کردند.

-توضیحاتی در مورد ویزاهای پارتنر افرادی که همدیگر را از نزدیک ندیده‌اند و قصد ازدواج از راه دور دارند.

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa