ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 152- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 152- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

17/08/2021  در قلمرو ورزش قسمت 152- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 152

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-ملبورن؛ ورزش، نیمه تعطیل تا اطلاع ثانوی
-بررسی شرایط ورزش افغانستان بعد از تحولات اخیر؛ ورزش زنان، بزرگترین بازندگان آینده نامعلوم
-حمید سجادی نامزد وزارت ورزش و جوانان شد؛ تعویض صفرها با صفرها
-فوتبال اروپا؛ تماشاگرها به استادیوم برگشتند
-درگذشت گرد مولر بازیکن افسانه ای آلمان؛ دنیای فوتبال یک اسطوره دیگر را از دست داد
-تنیس اوپن استرالیا؛ غیبت راجرر فدرر برای دومین سال پیاپی