حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/- بررسی وضعیت ویزاهای شهروندان افغان/-به‌روز شدن وبسایت اداره‌ی مهاجرت در رابطه با ویزاهای shev پناهندگی /-اولویت بندی اداره‌ی مهاجرت برای بررسی ویزاهای مهارتی، کاری، بیزینسی/-چگونگی بررسی اسناد ملکی در ایران برای ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/- بررسی وضعیت ویزاهای شهروندان افغان/-به‌روز شدن وبسایت اداره‌ی مهاجرت در رابطه با ویزاهای shev پناهندگی /-اولویت بندی اداره‌ی مهاجرت برای بررسی ویزاهای مهارتی، کاری، بیزینسی/-چگونگی بررسی اسناد ملکی در ایران برای ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات

18/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/- بررسی وضعیت ویزاهای شهروندان افغان/-به‌روز شدن وبسایت اداره‌ی مهاجرت در رابطه با ویزاهای shev پناهندگی /-اولویت بندی اداره‌ی مهاجرت برای بررسی ویزاهای مهارتی، کاری، بیزینسی/-چگونگی بررسی اسناد ملکی در ایران برای ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- بررسی وضعیت ویزاهای شهروندان افغان

-به‌روز شدن وبسایت اداره‌ی مهاجرت در رابطه با ویزاهای shev پناهندگی 

-اولویت بندی اداره‌ی مهاجرت برای بررسی ویزاهای مهارتی، کاری، بیزینسی

-چگونگی بررسی اسناد ملکی در ایران برای ویزاهای بیزینسی ۱۸۸

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa