حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت بحرانی افغانستان و کمک مهاجرتی دولت استرالیا در شرایط فعلی/-توضیحاتی در رابطه با section 48 bar /-آیا برای ویزای بیزینسی ۸۸۸ همسر فرد می‌تواند به‌عنوان متقاضی اصلی اقدام کند؟/-اطلاعاتی در مورد ازدواج آنلاین/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت بحرانی افغانستان و کمک مهاجرتی دولت استرالیا در شرایط فعلی/-توضیحاتی در رابطه با section 48 bar /-آیا برای ویزای بیزینسی ۸۸۸ همسر فرد می‌تواند به‌عنوان متقاضی اصلی اقدام کند؟/-اطلاعاتی در مورد ازدواج آنلاین/-پاسخ به سوالات

25/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت بحرانی افغانستان و کمک مهاجرتی دولت استرالیا در شرایط فعلی/-توضیحاتی در رابطه با section 48 bar /-آیا برای ویزای بیزینسی ۸۸۸ همسر فرد می‌تواند به‌عنوان متقاضی اصلی اقدام کند؟/-اطلاعاتی در مورد ازدواج آنلاین/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-وضعیت بحرانی افغانستان و کمک مهاجرتی دولت استرالیا در شرایط فعلی

-توضیحاتی در رابطه با section 48 bar

-آیا برای ویزای بیزینسی ۸۸۸ همسر فرد می‌تواند به‌عنوان متقاضی اصلی اقدام کند؟

-اطلاعاتی در مورد ازدواج آنلاین

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa