فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ یغمای جندقی/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ یغمای جندقی/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی

26/08/2021  زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ یغمای جندقی/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه : صرافی ایزی مانی


زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ یغمای جندقی

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

میرزا رحیم متخلص به یغما از شعرای غزلسرای عهد محمد شاه قاجار است. 

هزلیات او که از همه آثارش مشهورتر است سراسر از دشنام های زشت و بی پرده انباشته است.

در مجموع میتوان یغمای جندقی را شاعری دانست که نسبت به زمان خود ، روشن فکر و نوآور بوده و میتوان او را پیشاهنگ گویندگان طنز های سیاسی دانست . یغما بسیاری از قید و بندهای سنتی شعر را در هم شکست.

تهیه واجرا : #سجادسعدی ، #مرضیه_نریمیسا

اسپانسر برنامه: #صرافی_ایزی_مانی

صرافی ایزی مانی پیشگام و متخصص در ارایه خدمات ارزهای دیجیتال دارای مجوزهای رسمی از دولت استرالیا.
جهت انجام حواله های بین اامللی ارز دیجیتال و سرمایه گذاری از طریق وبسایت:
http://www.ezmoneyex.com.au/
یا شماره تلفن
 1800955750