حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحات و اطلاعات قابل توجه برای افغان‌های عزیز که نگران شرایط بوجود آمده برای خود و یا افراد و اقوام نزدیک‌شان در افغانستان هستند/-کمک‌ها برای شهروندان افغان در استرالیا و ویزاهای مربوط به آنها /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحات و اطلاعات قابل توجه برای افغان‌های عزیز که نگران شرایط بوجود آمده برای خود و یا افراد و اقوام نزدیک‌شان در افغانستان هستند/-کمک‌ها برای شهروندان افغان در استرالیا و ویزاهای مربوط به آنها /-پاسخ به سوالات

30/08/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحات و اطلاعات قابل توجه برای افغان‌های عزیز که نگران شرایط بوجود آمده برای خود و یا افراد و اقوام نزدیک‌شان در افغانستان هستند/-کمک‌ها برای شهروندان افغان در استرالیا و ویزاهای مربوط به آنها /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحات و اطلاعات قابل توجه برای افغان‌های عزیز که نگران شرایط بوجود آمده برای خود و یا افراد و اقوام نزدیک‌شان در افغانستان هستند

-کمک‌ها برای شهروندان افغان در استرالیا و ویزاهای مربوط به آنها 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

لینک وبسایت‌هایی که در این مصاحبه به آنها اشاره شد به شرح زیر می‌باشند:
-لینک‌های مربوط به شهروندان و دارندگان ویزای استرالیا که در حال حاضر در افغانستان هستند:


Afghanistan Travel Advice & Safety | Smartraveller

 

Contact us (embassy.gov.au)

 

Afghanistan update (homeaffairs.gov.au)

 

لینک‌های مربوط به ویزای بشر دوستانه سابکلاس ۲۰۲ (معرّف در استرالیا دارند):

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/global-special-humanitarian-202#HowTo

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/refugee-and-humanitarian-program/community-support-program

لینک مربوط برای سایر ویزاهای بشردوستانه (کسانی که معرّف در استرالیا ندارند):

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/refugee-200#HowTo

 

www.smartraveller.gov.au (https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/afghanistan)

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/