حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه‌ی نیوساولت‌ولز در رابطه با ویزاهای بیزینسی برای سال جاری/-اطلاعاتی در رابطه با دعوت شدگان ویزاهای ۱۹۰ توسط ایالت ویکتوریا /-اگر کسی با ویزای ۱۸۸ وارد استرالیا شود آیا می‌شود ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ برای همسر اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه‌ی نیوساولت‌ولز در رابطه با ویزاهای بیزینسی برای سال جاری/-اطلاعاتی در رابطه با دعوت شدگان ویزاهای ۱۹۰ توسط ایالت ویکتوریا /-اگر کسی با ویزای ۱۸۸ وارد استرالیا شود آیا می‌شود ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ برای همسر اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

01/09/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعیه‌ی نیوساولت‌ولز در رابطه با ویزاهای بیزینسی برای سال جاری/-اطلاعاتی در رابطه با دعوت شدگان ویزاهای ۱۹۰ توسط ایالت ویکتوریا /-اگر کسی با ویزای ۱۸۸ وارد استرالیا شود آیا می‌شود ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ برای همسر اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعیه‌ی نیوساولت‌ولز در رابطه با ویزاهای بیزینسی برای سال جاری

-اطلاعاتی در رابطه با دعوت شدگان ویزاهای ۱۹۰ توسط ایالت ویکتوریا 

-اگر کسی با ویزای ۱۸۸ وارد استرالیا شود آیا می‌شود ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ برای همسر اقدام کرد؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی شهروندان افغانستان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa