حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات مهمی برای کسانی که از طریق جزایر اشمور و کارتیر به استرالیا آمدند /-طولانی شدن پروسه بررسی ویزاهای والدین /-تغییر شرایط سنی برای برای ویزاهای بیزینسی ایالت نیوسابت‌ولز/-اطلاعاتی برای دارندگان ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات مهمی برای کسانی که از طریق جزایر اشمور و کارتیر به استرالیا آمدند /-طولانی شدن پروسه بررسی ویزاهای والدین /-تغییر شرایط سنی برای برای ویزاهای بیزینسی ایالت نیوسابت‌ولز/-اطلاعاتی برای دارندگان ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-پاسخ به سوالات

08/09/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعات مهمی برای کسانی که از طریق جزایر اشمور و کارتیر به استرالیا آمدند /-طولانی شدن پروسه بررسی ویزاهای والدین /-تغییر شرایط سنی برای برای ویزاهای بیزینسی ایالت نیوسابت‌ولز/-اطلاعاتی برای دارندگان ویزاهای مهارتی ۴۹۱/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعات مهمی برای کسانی که از طریق جزایر اشمور و کارتیر به استرالیا آمدند

-طولانی شدن پروسه بررسی ویزاهای والدین

-تغییر شرایط سنی برای برای ویزاهای بیزینسی ایالت نیوسابت‌ولز

-اطلاعاتی برای دارندگان ویزاهای مهارتی ۴۹۱

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa