حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تغییرات شرایط ایالت نیو ساوت ولز برای ویزاهای بیزنسی/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر پرونده‌های پناهندگی/-توصیه‌های مفید برای افرادی که برای ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی درخواست دادند و هنوز اداره مهاجرت تصمیمی در پرونده‌شان نگرفته اند /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تغییرات شرایط ایالت نیو ساوت ولز برای ویزاهای بیزنسی/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر پرونده‌های پناهندگی/-توصیه‌های مفید برای افرادی که برای ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی درخواست دادند و هنوز اداره مهاجرت تصمیمی در پرونده‌شان نگرفته اند /-پاسخ به سوالات

13/09/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تغییرات شرایط ایالت نیو ساوت ولز برای ویزاهای بیزنسی/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر پرونده‌های پناهندگی/-توصیه‌های مفید برای افرادی که برای ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی درخواست دادند و هنوز اداره مهاجرت تصمیمی در پرونده‌شان نگرفته اند /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-تغییرات شرایط ایالت نیو ساوت ولز برای ویزاهای بیزنسی

-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی درخواست تجدید نظر پرونده‌های پناهندگی

-توصیه‌های مفید برای افرادی که برای ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی درخواست دادند و هنوز اداره مهاجرت تصمیمی در پرونده‌شان نگرفته اند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa