حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-دیجیتال شدن کارت‌های مسافران برای ورود و خروج از استرالیا/-واکسن‌های مورد تائید دولت استرالیا برای ورود مسافران به استرالیا/-آسان شدن شرایط شهروندی برای دارندگان ویزای تلنت /-آیا پزشکان و دندانپزشکان می‌توانند برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کنند؟/-کوتاه شدن زمان تست PTE/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-دیجیتال شدن کارت‌های مسافران برای ورود و خروج از استرالیا/-واکسن‌های مورد تائید دولت استرالیا برای ورود مسافران به استرالیا/-آسان شدن شرایط شهروندی برای دارندگان ویزای تلنت /-آیا پزشکان و دندانپزشکان می‌توانند برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کنند؟/-کوتاه شدن زمان تست PTE/-پاسخ به سوالات

15/09/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-دیجیتال شدن کارت‌های مسافران برای ورود و خروج از استرالیا/-واکسن‌های مورد تائید دولت استرالیا برای ورود مسافران به استرالیا/-آسان شدن شرایط شهروندی برای دارندگان ویزای تلنت /-آیا پزشکان و دندانپزشکان می‌توانند برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کنند؟/-کوتاه شدن زمان تست PTE/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-دیجیتال شدن کارت‌های مسافران برای ورود و خروج از استرالیا

-واکسن‌های مورد تائید دولت استرالیا برای ورود مسافران به استرالیا

-آسان شدن شرایط شهروندی برای دارندگان ویزای تلنت 

-آیا پزشکان و دندانپزشکان می‌توانند برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کنند؟

-کوتاه شدن زمان تست PTE

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa