حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای نامزدی و تبدیل آن‌ها به ویزاهای همسری /-آیا کسی که برای پارتنر ویزا اقدام کرده، می‌تواند برای ویزای توریستی اقدام کند؟ /-ویزاهای مهارتی برای پناهجویان خارج از کشور /-آیا فرزندان متولد استرالیا بصورت اتوماتیک سیتیزن می‌شوند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای نامزدی و تبدیل آن‌ها به ویزاهای همسری /-آیا کسی که برای پارتنر ویزا اقدام کرده، می‌تواند برای ویزای توریستی اقدام کند؟ /-ویزاهای مهارتی برای پناهجویان خارج از کشور /-آیا فرزندان متولد استرالیا بصورت اتوماتیک سیتیزن می‌شوند؟/-پاسخ به سوالات

22/09/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای نامزدی و تبدیل آن‌ها به ویزاهای همسری /-آیا کسی که برای پارتنر ویزا اقدام کرده، می‌تواند برای ویزای توریستی اقدام کند؟ /-ویزاهای مهارتی برای پناهجویان خارج از کشور /-آیا فرزندان متولد استرالیا بصورت اتوماتیک سیتیزن می‌شوند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای نامزدی و تبدیل آن‌ها به ویزاهای همسری

-آیا کسی که برای پارتنر ویزا اقدام کرده، می‌تواند برای ویزای توریستی اقدام کند؟

-ویزاهای مهارتی برای پناهجویان خارج از کشور

-آیا فرزندان متولد استرالیا بصورت اتوماتیک سیتیزن می‌شوند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa