حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد باز شدن مرزهای استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بیزینسی ۱۸۸ E (نوآوری)/-پذیرش ایالت‌نیوسالت‌ولز برای ویزاهای ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد سطوح آموزشی استرالیا برای امتیاز ‌بندی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد باز شدن مرزهای استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بیزینسی ۱۸۸ E (نوآوری)/-پذیرش ایالت‌نیوسالت‌ولز برای ویزاهای ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد سطوح آموزشی استرالیا برای امتیاز ‌بندی/-پاسخ به سوالات

07/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در مورد باز شدن مرزهای استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بیزینسی ۱۸۸ E (نوآوری)/-پذیرش ایالت‌نیوسالت‌ولز برای ویزاهای ۴۹۱/-اطلاعاتی در مورد سطوح آموزشی استرالیا برای امتیاز ‌بندی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی در مورد باز شدن مرزهای استرالیا

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بیزینسی ۱۸۸ E (نوآوری)

-پذیرش ایالت‌نیوسالت‌ولز برای ویزاهای ۴۹۱

-اطلاعاتی در مورد سطوح آموزشی استرالیا برای امتیاز ‌بندی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa