اجتماعی

گفتگوی شنیدنی با آقای دنیل استفینکو (Daniel Stepanenko) شهروند و ساکن اوکراین که زبان فارسی را خیلی خوب صحبت میکند.

گفتگوی شنیدنی با آقای دنیل استفینکو (Daniel Stepanenko) شهروند و ساکن اوکراین که زبان فارسی را خیلی خوب صحبت میکند.

10/10/2021  گفتگوی شنیدنی با آقای دنیل استفینکو (Daniel Stepanenko) شهروند و ساکن اوکراین که زبان فارسی را خیلی خوب صحبت میکند.


گفتگوی شنیدنی با آقای دنیل استفینکو (Daniel Stepanenko) شهروند و ساکن اوکراین که زبان فارسی را خیلی خوب صحبت میکند.

دنیل در بخشی از مصاحبه خود با آیدا مهدیزاده مجری رادیو نشاط استرالیا می گوید :من و خانواده ام م به خیام علاقه بسیاری داشتیم و اشعار او را به زبانهای روسی و انگلیس و اکراینی مطالعه میکردیم. وقتی در دوران تحصیلم از من خواسته شد زبان دومی را برای خود انتخاب کنم، من بواسطه علاقه ام به خیام زبان فارسی را انتخاب کردم.
او در ادامه گفت: من دوستان ایرانی زیادی در اوکراین دارم ،آنها بسیار مهمان نواز هستند.
من عاشق غذاهای ایرانی هستم، غذای مورد علاقه ام قرمه سبزی و لقه است.

 

دنیل به فارسی زبانان پیام داده که درصورتی که مسافر اکراین هستید من میتونم در این کشور راهنما خوبی برای شما باشم 

ارتباط از طریق:

 (@IranUkraine)@RusFar_bot تلگرام

  @danylo_dab اینستاگرام