حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا برای ویزاهای بیزینسی استرالیا داشتن نمره‌ی زبان الزامی است؟/-اعلام نیاز به تعداد زیاد مهاجر از طرف فرماندار جدید ایالتی نیوسالت‌ولز /-هشدارهایی در رابطه با نحوه‌ی پر کردن فرم‌های مهاجرتی/-اعلام رشته‌های مهندسی که در راند قبلی ویزاهای مهارتی دعوت شده بودند-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا برای ویزاهای بیزینسی استرالیا داشتن نمره‌ی زبان الزامی است؟/-اعلام نیاز به تعداد زیاد مهاجر از طرف فرماندار جدید ایالتی نیوسالت‌ولز /-هشدارهایی در رابطه با نحوه‌ی پر کردن فرم‌های مهاجرتی/-اعلام رشته‌های مهندسی که در راند قبلی ویزاهای مهارتی دعوت شده بودند-پاسخ به سوالات

13/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-آیا برای ویزاهای بیزینسی استرالیا داشتن نمره‌ی زبان الزامی است؟/-اعلام نیاز به تعداد زیاد مهاجر از طرف فرماندار جدید ایالتی نیوسالت‌ولز /-هشدارهایی در رابطه با نحوه‌ی پر کردن فرم‌های مهاجرتی/-اعلام رشته‌های مهندسی که در راند قبلی ویزاهای مهارتی دعوت شده بودند-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-آیا برای ویزاهای بیزینسی استرالیا داشتن نمره‌ی زبان الزامی است؟

-اعلام نیاز به تعداد زیاد مهاجر از طرف فرماندار جدید ایالتی نیوسالت‌ولز 

-هشدارهایی در رابطه با نحوه‌ی پر کردن فرم‌های مهاجرتی

-اعلام رشته‌های مهندسی که در راند قبلی ویزاهای مهارتی دعوت شده بودند

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa