حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با باز شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا /-احتمال افزایش ظرفیت ویزاهای مهارتی در سال آینده /-آیا جرایم رانندگی برای شهروند شدن در استرالیا مشکل ساز می‌شود؟/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط پذیرفته شدن در تست‌های پزشکی استرالیا/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با باز شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا /-احتمال افزایش ظرفیت ویزاهای مهارتی در سال آینده /-آیا جرایم رانندگی برای شهروند شدن در استرالیا مشکل ساز می‌شود؟/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط پذیرفته شدن در تست‌های پزشکی استرالیا/-پاسخ به سوالات

20/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با باز شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا /-احتمال افزایش ظرفیت ویزاهای مهارتی در سال آینده /-آیا جرایم رانندگی برای شهروند شدن در استرالیا مشکل ساز می‌شود؟/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط پذیرفته شدن در تست‌های پزشکی استرالیا/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با باز شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا

-احتمال افزایش ظرفیت ویزاهای مهارتی در سال آینده 

-آیا جرایم رانندگی برای شهروند شدن در استرالیا مشکل ساز می‌شود؟

-اطلاعاتی در رابطه با شرایط پذیرفته شدن در تست‌های پزشکی استرالیا

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa