حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد برداشته شدن نیاز به اقدام تراول اگزمپشن برای والدین افراد سیتیزن و پرمننت/-احتمال افزایش تعداد مهاجران مهارتی برای گذار از مشکلات اقتصادی بعد از کرونا/-توضیحاتی در مورد اعتبار و نحوه گرفتن صحیح پلیس چک استرالیا برای ارائه به اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد برداشته شدن نیاز به اقدام تراول اگزمپشن برای والدین افراد سیتیزن و پرمننت/-احتمال افزایش تعداد مهاجران مهارتی برای گذار از مشکلات اقتصادی بعد از کرونا/-توضیحاتی در مورد اعتبار و نحوه گرفتن صحیح پلیس چک استرالیا برای ارائه به اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات

24/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد برداشته شدن نیاز به اقدام تراول اگزمپشن برای والدین افراد سیتیزن و پرمننت/-احتمال افزایش تعداد مهاجران مهارتی برای گذار از مشکلات اقتصادی بعد از کرونا/-توضیحاتی در مورد اعتبار و نحوه گرفتن صحیح پلیس چک استرالیا برای ارائه به اداره مهاجرت/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد برداشته شدن نیاز به اقدام تراول اگزمپشن برای والدین افراد سیتیزن و پرمننت

-احتمال افزایش تعداد مهاجران مهارتی برای گذار از مشکلات اقتصادی بعد از کرونا

-توضیحاتی در مورد اعتبار و نحوه گرفتن صحیح پلیس چک استرالیا برای ارائه به اداره مهاجرت

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa