حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شناخته شدن والدین بعنوان فامیل درجه‌ی یک برای ورود به استرالیا /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/-آیا دانشجویانی که خارج از استرالیا هستند می‌توانند برای ویزای فارغ‌التحصیلی اقدام کنند؟-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شناخته شدن والدین بعنوان فامیل درجه‌ی یک برای ورود به استرالیا /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/-آیا دانشجویانی که خارج از استرالیا هستند می‌توانند برای ویزای فارغ‌التحصیلی اقدام کنند؟-پاسخ به سوالات

27/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-شناخته شدن والدین بعنوان فامیل درجه‌ی یک برای ورود به استرالیا /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/-آیا دانشجویانی که خارج از استرالیا هستند می‌توانند برای ویزای فارغ‌التحصیلی اقدام کنند؟-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-شناخته شدن والدین بعنوان فامیل درجه‌ی یک برای ورود به استرالیا 

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی 

-شروع بررسی پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۸۸۸

-آیا دانشجویانی که خارج از استرالیا هستند می‌توانند برای ویزای فارغ‌التحصیلی اقدام کنند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]