حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب برداشتن محدوديت S48 براي متقاضيان ويزاهاي ١٩٠/٤٩١/٤٩٤/-ايالت استرالياي جنوبي ٢٤ رشته ي مهندسي را به ليست مشاغل آفشور خود اضافه كرد/-بازگشايي ايالت كوينزلند براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب برداشتن محدوديت S48 براي متقاضيان ويزاهاي ١٩٠/٤٩١/٤٩٤/-ايالت استرالياي جنوبي ٢٤ رشته ي مهندسي را به ليست مشاغل آفشور خود اضافه كرد/-بازگشايي ايالت كوينزلند براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-پاسخ به سوالات

31/10/2021  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب برداشتن محدوديت S48 براي متقاضيان ويزاهاي ١٩٠/٤٩١/٤٩٤/-ايالت استرالياي جنوبي ٢٤ رشته ي مهندسي را به ليست مشاغل آفشور خود اضافه كرد/-بازگشايي ايالت كوينزلند براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-خبر خوب برداشتن محدوديت S48 براي متقاضيان ويزاهاي ١٩٠/٤٩١/٤٩٤

-ايالت استرالياي جنوبي ٢٤ رشته ي مهندسي را به ليست مشاغل آفشور خود اضافه كرد

-بازگشايي ايالت كوينزلند براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]