حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن بار ۴۸ برای ویزاهای ۱۹۰، ۴۹۱ و ۴۹۴/-بررسی راند ۲۹ اکتبر ویزاهای مهارتی/-شروع پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-اضافه شدن ۲۴ رشته‌ی مهندسی به لیست ویزاهای مهارتی استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از کشور-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن بار ۴۸ برای ویزاهای ۱۹۰، ۴۹۱ و ۴۹۴/-بررسی راند ۲۹ اکتبر ویزاهای مهارتی/-شروع پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-اضافه شدن ۲۴ رشته‌ی مهندسی به لیست ویزاهای مهارتی استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از کشور-پاسخ به سوالات

03/11/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن بار ۴۸ برای ویزاهای ۱۹۰، ۴۹۱ و ۴۹۴/-بررسی راند ۲۹ اکتبر ویزاهای مهارتی/-شروع پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-اضافه شدن ۲۴ رشته‌ی مهندسی به لیست ویزاهای مهارتی استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از کشور-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-برداشته شدن بار ۴۸ برای ویزاهای ۱۹۰، ۴۹۱ و ۴۹۴

-بررسی راند ۲۹ اکتبر ویزاهای مهارتی

-شروع پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی و مهارتی

-اضافه شدن ۲۴ رشته‌ی مهندسی به لیست ویزاهای مهارتی استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از کشور

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]