حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اضافه شدن واکسن سینوفارم به لیست واکسن‌های مورد تایید استرالیا (در حال حاضر فقط برای افراد زیر ۶۰ سال)/-توضیحاتی در مورد چگونگی کارکرد بار ۴۸ و تغییرات اخیر آن/-تمدید ویزای نامزدی افرادی که هنوز نتوانسته‌اند وارد استرالیا شوند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اضافه شدن واکسن سینوفارم به لیست واکسن‌های مورد تایید استرالیا (در حال حاضر فقط برای افراد زیر ۶۰ سال)/-توضیحاتی در مورد چگونگی کارکرد بار ۴۸ و تغییرات اخیر آن/-تمدید ویزای نامزدی افرادی که هنوز نتوانسته‌اند وارد استرالیا شوند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲/-پاسخ به سوالات

07/11/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-اضافه شدن واکسن سینوفارم به لیست واکسن‌های مورد تایید استرالیا (در حال حاضر فقط برای افراد زیر ۶۰ سال)/-توضیحاتی در مورد چگونگی کارکرد بار ۴۸ و تغییرات اخیر آن/-تمدید ویزای نامزدی افرادی که هنوز نتوانسته‌اند وارد استرالیا شوند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-اضافه شدن واکسن سینوفارم به لیست واکسن‌های مورد تایید استرالیا (در حال حاضر فقط برای افراد زیر ۶۰ سال)

-توضیحاتی در مورد چگونگی کارکرد بار ۴۸ و تغییرات اخیر آن

-تمدید ویزای نامزدی افرادی که هنوز نتوانسته‌اند وارد استرالیا شوند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]