حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت ایالت‌های مختلف برای ورود دانشجویان خارج از کشور /-آماری در رابطه با درصد قبولی ویزاهای بشردوستانه /-لیست واکسن‌های مورد تایید برای ورود به استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای توریستی برای والدین/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت ایالت‌های مختلف برای ورود دانشجویان خارج از کشور /-آماری در رابطه با درصد قبولی ویزاهای بشردوستانه /-لیست واکسن‌های مورد تایید برای ورود به استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای توریستی برای والدین/-پاسخ به سوالات

10/11/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-وضعیت ایالت‌های مختلف برای ورود دانشجویان خارج از کشور /-آماری در رابطه با درصد قبولی ویزاهای بشردوستانه /-لیست واکسن‌های مورد تایید برای ورود به استرالیا /-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای توریستی برای والدین/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-وضعیت ایالت‌های مختلف برای ورود دانشجویان خارج از کشور 

-آماری در رابطه با درصد قبولی ویزاهای بشردوستانه 

-لیست واکسن‌های مورد تایید برای ورود به استرالیا

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای توریستی برای والدین

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]