کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / سروده شهریار...با صدای فرزانه رفیق و جواد جعفری

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / سروده شهریار...با صدای فرزانه رفیق و  جواد جعفری

15/11/2021  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / سروده شهریار...با صدای فرزانه رفیق و جواد جعفری


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / سروده شهریار...با صدای فرزانه رفیق و جواد جعفری